LET OP DE BEWAARNEMING BIJ REPARATIE VAN CARAVANS!

Wanneer u een caravan repareert, dan is het mogelijk dat de klant de caravan dezelfde dag weer ophaalt. Het is ook goed mogelijk dat de klant de caravan niet dezelfde dag kan ophalen, maar de caravan nog een paar dagen bij u gestald dient te zijn.

Gedurende die periode kunt u aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan de caravan, hetgeen aan de hand was in een recente rechtszaak (uitspraak).

Wat was er aan de hand?

De klant heeft zijn camper op het terrein van de garagehouder geparkeerd, omdat er problemen waren met de accu. Op het moment dat de monteur de accu van de camper wilde repareren, werd geconstateerd dat de buitenspiegel van de camper was omgeklapt, de spiegelkast was beschadigd en het glas was gebarsten.

De klant heeft de caravandealer aangesproken voor de schade aan de buitenspiegel, maar de caravandealer heeft de aansprakelijkheid voor die schade afgewezen.

Oordeel rechter

Toetsingskader is of de caravandealer bij de bewaring de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen. De concrete uitwerking van deze zorgplicht wordt bepaald door de omstandigheden van het geval.

Elke werkplaatsbeweging vond plaats langs de plek waar de camper geparkeerd stond. Het was daarom voor de caravandealer voorzienbaar dat de camper, die een aanzienlijke omvang heeft, op de bewuste plek risico liep om geraakt te worden door passerende voertuigen. Het had daarom op de weg van de caravandealer gelegen om de camper te verplaatsten naar een veiliger plek.

De caravandealer is dus aansprakelijk voor de geleden schade.

Tips voor u als caravandealer

Zorg altijd ervoor dat:

  • de camper of caravan die ter reparatie wordt aangeboden op een veilig plek staat, zodat bezoekers of leveranciers niet in de buurt van de gestalde camper of caravan komen;
  • dat de plek waar de camper of caravan wordt gestald kan worden afgesloten middels een hek of wordt gestald in een loods;
  • dat er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn genomen, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht of het inschakelen van een beveiligingsbedrijf;
  • spoor de klant aan om de camper of caravan spoedig op te halen na het verrichten van een reparatie.

Wanneer aangetoond kan worden dat u als garagehouder voldoende zorgplicht in acht heeft genomen – door alle maatregelen te nemen die in redelijkheid van u gevergd mogen worden – dan kunt u moeilijker aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de camper of caravan tijdens de stalling. De wet geeft u als garagehouder de mogelijkheid om een vergoeding van de klant te vragen voor de ‘bewaarneming’ van de camper of caravan. Het is de vraag of dat commercieel handig is, maar kan altijd als stok achter de deur worden gebruikt.

Heeft u vragen over de bewaarneming, CaravanRepair® groep info@caravanrepair.eu,  of neem contact op met Jan de Wrede  j.de.wrede@dekempenaer.nl of 026 -3522825.

 

2019-12-13T15:06:15+00:00