Juridisch Nieuws


       Jan de Wrede                                               

Hallo beste CaravanRepair® dealer,

Ik wil me middels deze brief aan u voorstellen als uw CaravanRepair®  “ huis” advocaat.
Ik ben een allround advocaat, gespecialiseerd in kwesties waarmee u als (caravan) ondernemer regelmatig mee te maken kunt krijgen.
Met mijn ruim 10 ervaringsjaren ken ik inmiddels de klappen van de zweep, en spreek de taal van u als (caravan) ondernemer.
Ik geef heldere analyses over kosten/baten en adviseer u hoe te handelen in sommige gevallen is het soms beter te schikken dan te procederen.
Verder ben ik makkelijk voor u bereikbaar, praktisch en spreek de normale taal. Ik ga er, als uw huisadvocaat ervan uit dat u ook zo genoeg
heeft van advocaten die voor elk wissewasje een factuur sturen, of een rechtsbijstandsverzekeraar die toch geen dekking biedt.
Het tegenovergestelde mag u van mij verwachten. Want voor u als CaravanRepair® dealer heb ik voor u in samenwerking met
de CaravanRepair® groep een zeer laagdrempelig concept gelanceerd n.l. Het juridisch abonnement.

Heeft u nog vragen, schroom niet mij te bellen +31 (0)26 352 28 52 of e-mail j.de.wrede@dekempenaer.nl

Met vriendelijke groet,
Jan de Wrede


Let op de bewaarneming bij reparatie van caravans!

Wanneer u een caravan repareert,

dan is het mogelijk dat de klant de caravan niet dezelfde dag zijn caravan weer ophaalt, maar de caravan nog een paar dagen gestald blijft staan.

Gedurende  die periode kunt u aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan de caravan, hetgeen aan de hand was in een recente uitspraak van de rechter in een rechtszaak. (uitspraak)  

Wat was er aan de hand?                                               

De klant heeft zijn caravan op het terrein van de caravandealer geparkeerd, omdat er problemen waren met zijn caravan. Op het moment dat de monteur de caravan wilde gaan repareren, werd geconstateerd dat er schade zat op de caravan. Er zat een lange kaasdeuk in de zijwand en een ruit was beschadigd.

De klant heeft de caravandealer aansprakelijk gesteld, maar de caravandealer heeft de aansprakelijkheid voor die schade afgewezen.

 Oordeel rechter.

DeToetsingskader is of de caravandealer bij de bewaring de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genoegen. De concrete uitwerking van deze zorgplicht wordt bepaald door de omstandigheden van het geval. Elke werkplaats beweging vond namelijk plaats langs de plek waar de caravan stond. Het was daarom voor de caravandealer voorzienbaar dat de caravan op die bewuste plek het risico liep om geraakt te worden door b.v. een passerende voertuigen. De caravandealer had de caravan moeten verplaatsen naar een veiliger plek. 

De caravandealer is dus aansprakelijk voor de geleden schade. 

Tip; zorg er voor als caravandealer dat

Wanneer aangetoond kan worden dat u als caravandealer voldoende zorgplicht in acht heeft genomen - door alle maatregelen te nemen die in redelijkheid van u gevergd mogen worden - dan kunt u moeilijker aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de caravan tijdens de stalling. Zorg er b.v. voor dat de caravan die ter reparatie wordt aangeboden op een veilige plek staat, zodat bezoekers of leveranciers niet in de buurt van de bewuste caravan kunnen komen.                                          

Mocht u meer vragen hebben, dan kunt u mij mailen.
Mail dan naar j.de.wrede@kempenaer.nl of u kunt mij bellen +31 (0) 26-352 28 52.

Met vriendelijke groet,
Jan de Wrede

Advocaat.