Polityka prywatności

Polityka prywatności

Uważamy, że ochrona Twoich danych osobowych jest bardzo ważna. Grupa CaravanRepair zapewnia, że dane osobowe, które nam przekazujesz, są traktowane poufnie i starannie, zgodnie z nowymi zasadami RODO..

CaravanRepair i Twoje dane osobowe

Grupa CaravanRepair wdraża politykę prywatności dla wszystkich swoich umów licencyjnych i potrzebuje danych osobowych do wszystkich swoich rozliczeń administracyjnych, co oznacza, że potrzebne są również różne dane (osobowe), takie jak imię i nazwisko, Twoja Izba Handlowa (KvK) dane, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, a także dane bankowe. Wszystkie te dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do przetwarzania i przygotowania umów licencyjnych, ubezpieczenia, faktur i płatności faktur.
Grupa CaravanRepair stale zapewnia, że Twoje dane osobowe są chronione przez cały czas w ramach polityki prywatności i są traktowane w sposób bardzo poufny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojej prywatności, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie i zawsze chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące Twojej prywatności. Zaktualizowano 30 czerwca 2022 r. kliknij po więcej Informacja 

Ramy prawne RODO

Grupa CaravanRepair działa zgodnie z ustawą „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. i realizuje swoją politykę prywatności zgodnie z tym prawem. Dla nas oznacza to:

  • CaravanRepair przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane i ogranicza się do minimum danych wymaganych do tego celu.
  • CaravanRepair prosi o Twoją wyraźną zgodę, jeśli potrzebujemy jej do przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • CaravanRepair nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały przekazane.
  • CaravanRepair dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, utratą, sfałszowaniem lub ujawnieniem tych danych, przy czym stosujemy wszelkiego rodzaju organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.
  • CaravanRepair jest świadoma Twoich praw dotyczących Twoich danych osobowych i będzie je respektować.
  • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.caravanrepair.eu lub kliknij tutaj.