Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Grupa CaravanRepair zapewnia, że dane osobowe, które nam przekazujesz, są traktowane poufnie i starannie, zgodnie z nowymi zasadami RODO..

CaravanRepair i Twoje dane osobowe

CaravanRepair potrzebuje różnych danych (osobowych) do umowy licencyjnej i jej rozliczeń administracyjnych, takich jak imię i nazwisko, dane Izby Handlowej, dane adresowe, numer telefonu i adres e-mail oraz dane bankowe. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania i sporządzania umów licencyjnych, ubezpieczenia, faktury, płatności.
Grupa CaravanRepair zapewnia, że Twoje dane osobowe są przez cały czas chronione i traktowane jako poufne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojej prywatności, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie. Zaktualizowano 29 maja 2018 r.

Ramy prawne RODO

Grupa CaravanRepair działa zgodnie z ustawą „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. Dla nas oznacza to:

  • CaravanRepair przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały podane i ogranicza się do tych danych, które są do tego minimalnie niezbędne.
  • CaravanRepair prosi o Twoją wyraźną zgodę, jeśli potrzebujemy jej do przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • CaravanRepair nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały przekazane.
  • CaravanRepair dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, utratą, sfałszowaniem lub ujawnieniem tych danych, przy czym stosujemy wszelkiego rodzaju organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.
  • CaravanRepair jest świadoma Twoich praw dotyczących Twoich danych osobowych i będzie je respektować.