Privacy beleid

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. De CaravanRepair groep draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld volgens de nieuwe regels van de AVG.

CaravanRepair en uw persoonsgegevens

CaravanRepair heeft voor de licentie overeenkomst, en haar administratieve afwikkelingen verschillende (persoons)gegevens nodig zoals, uw naam, K.v.K. gegevens, adresgegevens, telefoonnummer en e mailadres en bank gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en het opstellen van de licentie overeenkomsten, verzekeringen, factuur, betalingen.
De CaravanRepair groep zorgt ervoor dat ten alle tijden uw persoonlijke gegevens worden beschermd en vertrouwelijk behandeld. Indien u vragen heeft over uw privacy dan horen wij graag van u. Bijgewerkt op 29 mei 2018

Het wettelijke kader van de AVG

CaravanRepair groep werkt conform de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Dit houdt voor ons het volgende in:

  • CaravanRepair verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en beperkt zich hierbij enkel tot die gegevens die hiervoor minimaal nodig zijn.
  • CaravanRepair vraagt uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben hebben voor het verwerking van uw persoonsgegevens.
  • CaravanRepair geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • CaravanRepair doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, vernietiging, verlies, vervalsing of openbaarmaking van deze gegevens waarin we gebruik maken van allerlei organisatorische en technische veiligingsmaatregelingen.
  • CaravanRepair is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal deze respecteren.