Privacy beleid

Privacy beleid

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. De CaravanRepair groep draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld volgens de nieuwe regels van de AVG.

CaravanRepair en uw persoonsgegevens

De CaravanRepair Group voert een privacy beleid uit voor al haar  licentie overeenkomsten, en heeft persoonsgegevens nodig voor al haar administratieve afwikkelingen daarmee zijn ook verschillende (persoons) gegevens nodig zoals, uw voor en achternaam, uw Kamer van koophandel (K.v.K.) gegevens, adresgegevens, telefoonnummer uw e mailadres, alsmede uw bank gegevens. Al deze gegevens worden alleen en uitsluitend gebruikt voor het verwerken en het opstellen van de licentie overeenkomsten, verzekeringen, factuur, en de betalingen van uw facturen.
De CaravanRepair Groep zorgt er voortdurend voor dat binnen het privacy beleid ten alle tijden uw persoonlijke gegevens worden beschermd en zeer vertrouwelijk worden  behandeld. Indien u vragen mocht hebben over uw privacy dan horen wij graag van u, en zijn altijd bereid al uw vragen betreffende uw privacy te beantwoorden. Bijgewerkt op 30 juni 2022. klik voor meer informatie 

Het wettelijke kader van de AVG

CaravanRepair groep werkt conform de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. en voert haar privacy beleid conform deze wet uit.                                     Dit houdt voor ons het volgende in:

  • CaravanRepair verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en beperkt zich hierbij enkel tot die gegevens die hiervoor minimaal nodig zijn.
  • CaravanRepair vraagt uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben hebben voor het verwerking van uw persoonsgegevens.
  • CaravanRepair geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • CaravanRepair doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, vernietiging, verlies, vervalsing of openbaarmaking van deze gegevens waarin we gebruik maken van allerlei organisatorische en technische veiligingsmaatregelingen.
  • CaravanRepair is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal deze respecteren.
  • Ga voor meer informatie naar www.caravanrepair.eu of klik hier.